Bồ Đào

Tên Trung : 蒲萄
Biography of

Bồ Đào

Diễn Viên Bồ Đào . SInh tại: Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Phim tham gia : Khi cô gái yêu, trường săn, mùa hè của hồ ly

See all bio
Date of Birth:
11 tháng 6
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc