Bùi Tử Thiêm

Tên Trung: 裴子添
Biography of

Bùi Tử Thiêm

Diễn Viên Bùi Tử Thiêm. Sinh tại Hợp Phì, tỉnh An Huy. tốt nghiệp Khoa Biểu Diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Chiều cao 182cm. Phim Tham Gia : Cú Đấm Ngọt ngào vai Tôn Hạo, Huyền Môn Đại Sư vai Thiết Lang, Hạo Lan Truyện, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ

See all bio
Date of Birth:
Ngày 17 tháng 6 năm 1993
Gender:
Nam
Place of Birth:
TRung Quốc