Cái Nguyệt Hy

Tên Trung : 盖玥希
Biography of

Cái Nguyệt Hy

Sinh tại Thành Đô, Tứ Xuyên, là một nữ diễn viên và người mẫu ở Trung Quốc đại lục. Chiều cao 172cm, Trọng lượng cơ thể 50kg. Trường đại học Đại học Tứ Xuyên. Phim tham gia : thanh xuân đấu, thế giới này không dựa vào sắc đẹp, em là thanh xuân của anh

See all bio
Date of Birth:
18 tháng 11 năm 1992
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc