Cao Thái Vũ

Tên Trung: 高泰宇
Biography of

Cao Thái Vũ

Diễn Viên Cao Thái Vũ. Sinh tại : Thành phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông. tốt nghiệp trường Cao đẳng nghệ thuật Sơn Đông. Chiều cao 185cm .Trọng lượng cơ thể 76kg. Phim tham gia : Hiên Viên Kiếm hán Chi vân, pháp sư vô tâm 2, tiểu tình nhân

See all bio
Date of Birth:
12 tháng 7 năm 1991
Gender:
Nam
Place of Birth:
TRung Quốc

CHiếu 9/1/2019

Chiếu 24/3/2019