Chu Nhan Mạn Tư

Tên Trung: 朱颜曼滋
Biography of

Chu Nhan Mạn Tư

Diễn Viên Chu Nhan Mạn Tư . Tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương . Chiều cao 171cm, Trọng lượng cơ thể 48kg. Phim tham gia: Không đúng thời Điểm. tai trái ,Ai tại Công NGuyên

See all bio
Date of Birth:
7 tháng 11 năm 1993
Gender:
Nữ
Place of Birth:
Trung Quốc