Chu tán Cẩm

Tên trung : 朱赞锦
Biography of

Chu tán Cẩm

Diễn Viên Chu tán Cẩm.Nơi sinh Hải Khẩu, Hải Nam. Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Chiều cao 177CM , Trọng lượng cơ thể 63kg . Phim tham gia : Đường Chuyên , Đông Cung vai Triệu Sĩ Huyền, Mạn Mạn Thanh La, bán yêu khuynh thành

See all bio
Date of Birth:
sinh năm 95
Gender:
Nam
Place of Birth:
Trung Quốc