Cung Tuấn

Tên Trung : 龚俊
Biography of

Cung Tuấn

Diễn Viên Cung Tuấn. sinh ra ở Thành Đô, Tứ Xuyên. tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Đại học Đông Hoa. Chiều cao 185cm. Phim Tham Gia : Mộng Huyễn Tây Du, Thịnh Thế , Túy Linh Lung

See all bio
Date of Birth:
29 tháng 11 năm 1992
Gender:
Nam
Place of Birth:
TRung Quốc