Đại Lộ Oa

Tên Trung : 代露娃
Biography of

Đại Lộ Oa

Diễn Viên Đại Lộ Oa. Chiều cao 165cm , Trọng lượng cơ thể 45kg Phim Tham gia ; Sa Hải vai Trương Vi Vi, Thục Sơn Chiến Kỷ 2 đạp hỏa hành ca. Đại Tống Bắc Đẩu Ty

See all bio
Date of Birth:
29 tháng 4 năm 1997
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc

Chiếu: 19 tháng 3 năm 2019