Đại Lộ Oa

Tên Trung : 代露娃
Biography of

Đại Lộ Oa

Diễn Viên Đại Lộ Oa. Phim Tham gia ; Sa Hải vai Trương Vi Vi, Thục Sơn Chiến Kỷ 2 đạp hỏa hành ca Đại Tống Bắc Đẩu Ty

See all bio
Gender:
Nữ
Country:
TRung Quốc