Đại Tư

Tên Trung : 代斯
Biography of

Đại Tư

Diễn Viên Đại Tư. Sinh tại Urumqi, Tân Cương người duy ngô nhĩ. Nhóm máu Loại AB. Trường đại học Học viện kịch nghệ trung ương. Phim Tham gia : Liệt hỏa như ca vai Đao liệt hương, tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Hiên viên kiếm hán chi vân, khi chúng ta còn trẻ

See all bio
Date of Birth:
14 tháng 8 năm 1991
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc