Đào Man Man

Biography of

Đào Man Man

Diễn Viên Đào Man Man. Sinh tại Đài Bắc, Đài Loan. Cô là một nữ ca sĩ và diễn viên tại Đài Loan. Cô tốt nghiệp Khoa Văn học Anh và Mỹ tại Trường Nhân văn, Đại học Sự thật. Phim Tham Gia: Yêu bạn thân, Có thể đó là tình yêu

See all bio
Date of Birth:
20 tháng 6 năm 1985
Gender:
Nữ
Place of Birth:
Đài Loan