Điền y Đồng

Tên Trung : 田依桐
Biography of

Điền y Đồng

Diễn Viên Điền y Đồng . tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải. Phim Thiên ý vai Ngu Cơ, Lần Đầu Gặp Gỡ Ngoài Năm Ánh Sáng, Tiền Đồ Lớn lao , Không thể nhớ về ánh nắng

See all bio
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc