Diêu Dịch Thần

Tên Trung : 姚奕辰
Biography of

Diêu Dịch Thần

Diễn Viên Diêu Dịch Thần . sinh ra ở Thượng Hải. Chiều cao 182cm. Trọng lượng cơ thể 75kg. Học viện Thượng Hải Học khoa biểu diễn. Phim tham gia ; Biệt ly tại trạm tiếp theo, thanh khâu hồ truyền thuyết vai trác vân, cẩm y chi hạ, thiên hạ trường an vai trưởng tôn vô kỵ

See all bio
Date of Birth:
28 tháng1 năm 1985
Gender:
Nam
Place of Birth:
TRung Quốc