Đinh Tử Dương

Tên Trung: 于子洋
Biography of

Đinh Tử Dương

Diễn Viên Đinh Tử Dương. Phim Tham Gia; Đường Chuyên vai Tân Nguyệt, NHư Ý Truyện vai Lục Mộc BÌnh

See all bio
Date of Birth:
22 tháng 8 năm 1995
Gender:
Nữ
Country:
TRung Quốc

Chiếu ngày 29/10/2018