Đỗ Nhược Khê

Biography of

Đỗ Nhược Khê

Diễn Viên  Đỗ Nhược Khê. Sinh Tại:  Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Chồng: Nghiêm Khoan (kết hôn 2014). Nhóm máu O. Chiều cao : 168cm.  3 vòng: 86, 61, 89.  Tốt Nghiệp: Học viện Kịch nghệ Thượng Hải.  Phim Tham Gia ;  2017 . ĐẠI THOẠI TÂY DU: MỐI TÌNH VẠN NĂM.

See all bio
Date of Birth:
Sinh Ngày: 30 tháng 1 /1985
Gender:
Nữ
Place of Birth:
Trung Quốc

Chiếu ngày 1/10/2018