Đồng Dao

Tên Trung: 童瑶
Biography of

Đồng Dao

sinh tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, tốt nghiệp Học viện Kịch nghệ Trung ương, một nữ diễn viên ở Trung Quốc đại lục. Chiều cao 169cm . Trọng lượng cơ thể 49kg Phim tham Gia: Như Ý TRuyện vai Cao hi Nguyệt, Đại Giang Đại hà, Tân Bạch Phát Ma Nữ vai Khách Sính Đình

See all bio
Date of Birth:
11 tháng 8 năm 1985
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc

Chiếu ngày 10/12/ 2018

Chiếu 31/10/2018