Dương An Kỳ

Tên Trung: 杨安琪
Biography of

Dương An Kỳ

Diễn Viên Dương An Kỳ. Chiều cao 168cm .Trọng lượng cơ thể 47KG. Phim Tham Gia : Quỹ Trung Mỹ Nhân , Manh Ước , Tam Sinh Tam Thế vai Nại Nại

See all bio
Date of Birth:
sinh năm 90
Gender:
Nữ
Country:
TRung Quốc

Chiếu 5/11/2018