Dương Dương

Tiêu Nại Trong Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên
Biography of

Dương Dương

Tên Tiếng Trung: 杨洋 Nhóm máu : AB. Chiều cao : 1m80. Nơi sinh : Thượng Hải Tốt nghiệp: Học viện nghệ thuật quân giải phóng nhân dân Trung Quốc - Khoa vũ đạo. Phim Tham Gia : 2019. Phim Đặc Xung Binh.  2018 Phim Toàn Chức Cao thủ ,Vũ Động Càn Khôn. Phim Nổi Bật:  Tân Hồng Lâu Mộng, Đạo Mộ Bút Ký, Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ, Tả Nhĩ, Thiếu Nữ Toàn Phong, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

See all bio
Date of Birth:
Sinh Ngày : 9.9.1991
Gender:
Nam
Place of Birth:
Trung Quốc