Dương Hân Dĩnh

Tên Trung : 杨欣颖
Biography of

Dương Hân Dĩnh

Diễn Viên Dương Hân Dĩnh. sinh ra ở Thượng Hải, Học viện điện ảnh Bắc Kinh 2014,. Phim tham gia : Có lẽ là yêu, Lời nói dối của người yêu, chấp hàng lợi kiếm

See all bio
Date of Birth:
Sinh 6/11/1994
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc