Dương Minh Na

Tên Trung : 杨明娜
Biography of

Dương Minh Na

Diễn Viên Dương Minh Na. sinh ra ở Thượng Hải, Trung Quốc . tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải năm 1998 . Nhóm máu Loại B .Chiều cao 164cm. Trọng lượng cơ thể 46kg. Phim Tham gia : Tân thần điêu đại hiệp vai hoàng dung, Ỷ thiên đồ long ký 2019 vai tử sam long vương , huyền môn đại sư, nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ

See all bio
Date of Birth:
27 tháng 9 năm 1976
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc