Dương Tự Thần

Tên Trung 杨叙辰
Biography of

Dương Tự Thần

Diễn Viên Dương Tự Thần . Tốt nghiệp khoa Biểu Diễn của Đại học Truyền thông Trung Quốc, Sở trường : Biểu diễn, lMC, piano, khiêu vũ. Chiều cao 169cm. Trọng lượng cơ thể 49kg. Phim tham gia : Bái kiến cung chủ đại nhân phần 2 vai minh nguyệt, làng quê, Thượng quan uyển nhi

See all bio
Gender:
Nữ
Country:
TRung Quốc