Giác Hy

Tên Trung: 彦希
Biography of

Giác Hy

Diễn VIên GIác Hy. Sinh tại tỉnh Sơn Đông, Chiều cao 188cm, Trọng lượng cơ thể 72kg. Ngôn ngữ Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật. Năm 2013, Yan Xi tham gia vào chương trình tài năng toàn cầu “Performance A” được sản xuất bởi SM Entertainment Korea và Japan TBS TV, được lựa chọn bởi SM Company trong cuộc thi tuyển chọn trạm Quảng Châu và đến Hàn Quốc để đào tạo . Phim Tham GIa : Đấu phá thương khung vai Tiêu Lịch, Hiên Viên Kiếm hán Chi Vân, Nghịch tập chi tinh đồ thôi xán.

See all bio
Date of Birth:
17 tháng 2 năm 1996
Gender:
Nam
Place of Birth:
TRung Quốc

Chiếu 3/12/ 2018