Hà Hoa

Tên Trung : 何花
Biography of

Hà Hoa

Diễn Viên Hà Hoa . SInh tại: tỉnh Hồ Bắc. Chiều cao 168CM. Trọng lượng cơ thể 48kg. Đại học Hồ Nam. Phim tham gia; Thâm Cung Sửu Nữ, Nhiệt huyết trường an, Đại ngọc nhi truyền kỳ

See all bio
Date of Birth:
19 tháng 5 /1990
Gender:
Nữ
Place of Birth:
Trung Quốc