Hạ Oa

Tên Trung : 夏娃
Biography of

Hạ Oa

Diễn Viên Hạ Oa. Nơi sinh Thẩm Dương. Trường đại học Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Trường múa ba lê liên kết Liêu Ninh . Chiều cao 166CM . Trọng lượng cơ thể 45kg. Phim Tham Gia: Đông Cung vai Triệu Sắt Sắt

See all bio
Date of Birth:
29 tháng 4 năm 1996
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc