Hải Linh

Tên Trung : 海铃
Biography of

Hải Linh

Diễn Viên Hải Linh. Sinh tại An Huy. Học tại Đại học Đồng Tế Phim Tham Gia: Thiên Ý . Mong có em bên cạnh anh, Hoắc khứ bệnh, truy tìm kí ức , Thanh khâu hồ truyền thuyết

See all bio
Date of Birth:
9 tháng 9 năm 1992
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc

CHiếu 19 Tháng 1/2019