Hồ Văn Ca

Tên Trung: 胡文喆
Biography of

Hồ Văn Ca

Diễn Viên Hồ Văn Ca. Sinh tại ; Tuân Nghĩa. Quý châu. Chiều cao 183cm. Trọng lượng cơ thể 70kg. Phim Tham Gia : Bạn Thân Mến vai Trương hách lâm, Có lẽ là yêu , Sửu Phi Giá Đáo, Đường Chuyên

See all bio
Date of Birth:
8 tháng 4 năm 1993
Gender:
Nam
Place of Birth:
TRung Quốc

Chiếu 3/12/ 2018

Chiếu ngày 29/10/2018