Kim Phong

Tên Trung : 金丰
Biography of

Kim Phong

Diễn Viên Kim Phong . Nơi sinh Thiên Tân . tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, Chiều cao 170cm .Trọng lượng cơ thể 49kg. Phim tham gia : huyền môn đại sư, phong thần , nhân sinh lần đầu gặp gỡ

See all bio
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc

Chiếu 4/ 2019