La CHinh

Tên trung : 罗正
Biography of

La CHinh

Diễn Viên La CHinh. Chiều cao 183CM, Trọng lượng cơ thể 67kg. Nơi sinh Quý Châu. Phim tham gia : Khi cô ấy đang yêu, trời không thể quang

See all bio
Date of Birth:
23 tháng 10 năm 1995
Gender:
Nam
Place of Birth:
Trung Quốc