Lâm Nguyên

Tên Trung: 林源
Biography of

Lâm Nguyên

Diễn Viên Lâm NGuyên. sinh ra ở Bắc Kinh. tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Sở thích đặc biệt: Bơi, đàn nhị, MC Phim Tham GIa; Nhất Bộ Đăng Thiên, Phong Hỏa Liên thành quyết, Thính Tuyết Lâu

See all bio
Date of Birth:
ngày 15 tháng 3.
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc