Lâu Giai Duyệt

Tên Trung: 楼佳悦
Biography of

Lâu Giai Duyệt

Diễn VIên Lâu Giai Duyệt. Sinh tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, tốt nghiệp Học viện âm nhạc hiện đại Bắc Kinh . Nghề nghiệp Diễn viên, người mẫu. Phim Tham Gia: Phong Nhân Viện, Ngôi sao lãng mạn. Kỳ tinh ký, Thần Phong Đao

See all bio
Date of Birth:
19 tháng 9 năm 1993
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc

Chiếu ngày 5/12/2018