Lý Mặc Chi

Tên Trung: 李墨之
Biography of

Lý Mặc Chi

Diễn Viên Lí Mặc Chi. Trường đại học Học viện sân khấu Thượng Hải . Phim tham Gia ; em Là thanh xuân của anh, Đại thanh Thần Bổ , Ma lạt biến hình kế, Cao thủ cận vệ của hoa khôi

See all bio
Date of Birth:
sinh năm 1993
Gender:
Nữ
Country:
TRung Quốc