Long Chính toàn

Tên Trung : 龙政璇
Biography of

Long Chính toàn

Diễn Viên Long Chính toàn. Sinh tại: Hồ Nam Trung quốc. tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Sân khấu Thượng Hải. Phim tham gia : liệt hỏa như ca vai Phượng hoàng, poisedon của tôi, hóa ra anh vẫn ở đây, người đàm phán

See all bio
Date of Birth:
27 tháng 10 năm 1993
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc

Chiếu ngày 24/3/2019