Lữ Giai Dung

Tên Trung: 吕佳容
Biography of

Lữ Giai Dung

Diễn viên Lữ Giai Dung. sinh tại Sơn Đông. Nhóm máu Loại O. Chiều cao 171cm. Trọng lượng cơ thể 54kg. Phim Tham GIa : Chấp hàng lợi kiếm, Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, Nếu tôi không thể yêu em, Hoa tư dẫn chi tuyệt ái chi thành, Chế tạo mỹ nhân

See all bio
Date of Birth:
5 tháng 7 năm 1988
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc