Lữ Tiểu Vũ

Tên Trung : 吕小雨
Biography of

Lữ Tiểu Vũ

Diễn Viên Lữ Tiểu Vũ. Sinh tại : tỉnh Hà Bắc, Phim tham gia : Mau đưa anh trai tôi đi vai Miêu Diệu diệu, Tuổi trẻ của tôi cũng rực rỡ, Thời gian tốt nhất cho tuổi trẻ

See all bio
Date of Birth:
4 tháng 7 năm 2000
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc