Lưu Di Đồng

Tên trung : 刘怡潼
Biography of

Lưu Di Đồng

Diễn Viên Lưu Di Đồng . học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh Phim tham gia ; kiếm vương triều, Xuân hoa thu nguyệt, Hạc lệ hoa đình

See all bio
Date of Birth:
sinh năm 1997,
Gender:
Nam
Place of Birth:
Trung Quốc