Lưu Hải KHoan

Tên Trung : 刘海宽
Biography of

Lưu Hải KHoan

Diễn Viên Lưu Hải KHoan. tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Chiều cao 187cm Phim tham gia ; Độc Bộ Thiên Hạ, Dũng Cảm để yêu em, Pháp y tần Minh

See all bio
Date of Birth:
sinh năm 1994
Gender:
Nam
Place of Birth:
Trung Quốc