Lưu Nhuế Lân

Tên Trung: 刘芮麟
Biography of

Lưu Nhuế Lân

Diễn Viên Lưu Nhuế Lân . Sinh tại: Bắc Kinh Trung quốc. Tốt nghiệp khoa biểu diễn 09 của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Chiều cao 180cm. Trọng lượng cơ thể 65kg. Phim tham gia : Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, trở về minh triều làm vương gia, siêu năng mộng ảo, liệt hỏa như ca. khi chúng ta còn trẻ.

See all bio
Date of Birth:
6 tháng 10 năm 1990
Gender:
Nam
Place of Birth:
TRung Quốc

Chiếu 7/1 Năm 2019