Lý Nặc

Tên Trung : 李诺
Biography of

Lý Nặc

Diễn Viên Lý Nặc. Sinh tại Hồ Nam, Chiều cao 162cm. Yêu thích võ thuật. Phim tham gia : Khí linh vai phụng mộc ngưng vũ, bái kiến cung chủ đại nhân vai Lý Thanh Tuyết , Bào phù tiểu thư

See all bio
Date of Birth:
27 tháng 9 năm 1995
Gender:
Nữ
Country:
TRung Quốc