Lý Nhất Đồng

Hoàng Dung Phim Anh Hùng Xạ Điêu 2017
Biography of

Lý Nhất Đồng

Diễn Viên Lý Nhất Đồng. Tên Tiếng Trung:  李一桐. Sinh Tại : Tế Nam. TRung Quốc. Tốt Nghiệp Học viện Vũ đạo Bắc Kinh. Phim Tham Gia: 2018 Phim Hạc Lệ Hoa Đình, Mị Giả Vô Cương, Kiếm VƯơng TRiều, Mị giả vô cương. Triều Ca

See all bio
Date of Birth:
Sinh Ngày: 6 tháng 9 năm 1990
Gender:
Nữ
Place of Birth:
Trung Quốc