Lý Nhược Ninh

Tên Trung: 李若宁
Biography of

Lý Nhược Ninh

Diễn Viên Lý Nhược Ninh. sinh ra ở Bắc Kinh. tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Chiều cao 170cm, Trọng lượng cơ thể 49kg. Phim Tham Gia; Khi Cô ấy Đang yêu, DIên Hy Công Lược vai Lục Vãn Vãn, Minh Lan Truyện vai Ngụy Hàng Thủ

See all bio
Date of Birth:
ngày 17 tháng 10
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc

CHiếu tháng 11/2018

Chiếu Ngày 25/12/2018