Lý Quang Khiết

Tên trung : 李光洁
Biography of

Lý Quang Khiết

Diễn Viên Lý Quang Khiết, Sinh tại tỉnh Hà Nam, Chiều cao 183cm. Trọng lượng cơ thể 68kg. Phim tham gia : Khách sạn Hòa Bình, hãn thành, lão nam hải

See all bio
Date of Birth:
23 tháng 4 năm 1981
Gender:
Nam
Place of Birth:
Trung Quốc

Chiếu ngày 3/6/2019

Chiếu Tháng 10/2018