Lý Tâm Ngải

Tên Trung: 李心艾
Biography of

Lý Tâm Ngải

Diễn Viên Lý Tâm Ngải. sinh ra tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Tên Khác : Lý Chân. Nhóm máu Loại B. Ca sĩ. một phần tư người gốc Nga, và trường đại học là một kế toán tài chính. Phim Tham Gia: Hoa bỉ Ngạn, Hoa tạ hoa phi hoa mãn thiên, cửu châu hải thượng mục vân ký. Cẩm tú vị ương

See all bio
Date of Birth:
10 tháng 4 năm 1990
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc

Chiếu ngày 5/12/2018