Lý Xuyên

Tên Trung: 李川
Biography of

Lý Xuyên

Diễn Viên Lý Xuyên. sinh ra ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. tốt nghiệp Đại học Truyền thông Trung Quốc và sau đó theo đuổi chuyên ngành Học viện Hý kịch . Nghề nghiệp Diễn viên, MC Nhóm máu Loại B. Chiều cao 187cm. Trọng lượng cơ thể 73kg. Phim Tham Gia: Bạn Trai, Bạn Gái của tôi, Đây khoảng sao trời kia khoảng biển phần 2. Cùng Tôi Vượt Qua Thời Gian 2

See all bio
Date of Birth:
11 tháng 1 năm 1990
Gender:
Nam
Place of Birth:
TRung Quốc

CHiếu 19 Tháng 1/2019