Na Cát Mã

Tên Trung : 娜吉玛
Biography of

Na Cát Mã

Diễn Viên Na Cát Mã. Nơi sinh Tân Cương. Trường đại học Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện Khiêu vũ Bắc Kinh. Chiều cao 45kg . Trọng lượng cơ thể 166CM . Phim Tham Gia : Đông Cung vai A độ, Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam

See all bio
Date of Birth:
25 tháng 12 năm 1994
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc