Nam Sênh

Tên Trung: 南笙
Biography of

Nam Sênh

Người Mẫu, Diễn VIên . Tên Thật : La Tiểu Y. Sinh tại thành phố Nghi tân , TỈnh TỨ Xuyên. Phim Tham Gia: Hỏa Vương CHi Phá vai Ngọc THiên Thiên, THiên Lệ Truyền Kỳ Phụng Hoàng Vô Song, Sở Kiều TRuyện , Bán Yêu Khuynh Thành

See all bio
Date of Birth:
23 tháng 10 năm 1991
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc

Chiếu 20/11/2018

Chiếu 26/11/2018