Ngô giai Di

Tên trung : 吴佳怡
Biography of

Ngô giai Di

Diễn Viên Ngô giai Di, tốt nghiệp khoa Diễn xuất năm 2013 của Học viện Hý kịch Trung ương. Chiều cao 166cm, Trọng lượng cơ thể 48kg. Phim tham gia : Bán yêu khuynh thành, liệt hỏa quân hiệu, na tra giáng yêu ký

See all bio
Date of Birth:
1 tháng 12 năm 1995
Gender:
Nữ
Place of Birth:
Trung Quốc