Ngô Hân

Tên Trung : 吴昕
Biography of

Ngô Hân

Diễn Viên Ngô Hân , Sinh tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, là một người dẫn chương trình và diễn viên truyền hình Trung Quốc. Trường đại học Đại học Ngoại ngữ Đại Liên. Nhóm máu Loại A .Chiều cao 160cm. Trọng lượng cơ thể 46kg. Phim Tham Gia : Quán cà phê đêm khuya, Tai Trái, Khuynh thế hoàng phi cai cung nữ

See all bio
Date of Birth:
29 tháng 1 năm 1983
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc

Chiếu Ngày 13/ 3/2019