Ngu Thư Hân

Tên Trung: 虞书欣
Biography of

Ngu Thư Hân

Diễn Viên Ngu Thư Hân. Sinh tại Thượng Hải, Chiều cao 168cm. Đại học Nghệ thuật LaSalle, Singapore. Phim Tham Gia: Bạn Thân Mến. Bạn Trai Vi diệu của tôi phần 2, Quân Sư Liên Minh, Tân Biên thành lãng tử

See all bio
Date of Birth:
18 tháng 12 năm 1995
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc