Ngu Y Kiệt

Tên Trung: 虞祎杰
Biography of

Ngu Y Kiệt

Diễn Viên Ngu Y Kiệt Sinh tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Phim Tham GIa : Ông CHồng Quốc Dân, Thích Khách Liệt Truyện 2.

See all bio
Date of Birth:
1 tháng 9 năm 1995
Gender:
Nam
Place of Birth:
TRung Quốc