Nhạc Lệ Na

Biography of

Nhạc Lệ Na

Diễn Viên Nhạc Lệ Na. Tên Tiếng Trung: 岳丽娜. Sinh tại thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc . Học viện Kịch nghệ Trung ương. Phim Tham Gia; Tô Mạt Nhĩ Truyền Kỳ vai TRiết TRiết. Đạo Làm Mẹ

See all bio
Date of Birth:
Sinh ngày 17/4/1974
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc

Chiếu ngày 1/10/2018