Phan Hựu Thành

Tên Trung : 潘宥诚
Biography of

Phan Hựu Thành

Diễn Viên Phan Hựu Thành . Sinh tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Phim tham gia : Xin chào người bạn phản biện, Tai họa trở thành thảm họa quỷ dữ

See all bio
Date of Birth:
4 tháng 7 năm 1994
Gender:
Nam
Place of Birth:
TRung Quốc